ΨΥΓΕΙΑ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΑΕΒΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ

Διεύθυνση:
Φωκίωνος 52 Πειραιάς, ΤΚ 18545
Τηλ:
210-42.23.020
E-mail:
info@taygetoscoldstores.gr

Τα ΨΥΓΕΙΑ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΑΕΒΕ λειτουργούν από το 1961 αποθηκεύοντας εμπορεύματα τρίτων. Διαθέτουν εγκεκριμένους τελωνειακούς χώρους με δυνατότητα αποθήκευσης τράνζιτ εμπορευμάτων.

Προσφέρουν υπηρεσίες logistics στους πελάτες τους με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό με δυνατότητα ρύθμισης και παρακολούθησης των θερμοκρασιών ανάλογα με τις ανάγκες του αποθέτη. Υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος το οποίο δίνει την ευελιξία λειτουργίας όλης της βιομηχανικής εγκατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος. Λειτουργεί μοντέρνο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης των αποθεμάτων κάθε πελάτη σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές, κωδικούς και απαιτήσεις. Επίσης διαθέτουμε πιστοποίηση ISO22000.

Τα ΨΥΓΕΙΑ ΤΑΥΓΕΤΟΣ είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών αποθήκευσης και logistics σε κάθε απαίτηση.

Υπηρεσίες

Συνεργάτες

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2012